Vastuullisuus

Seurayhteisömme vastuullisuusohjelma on päivittyvä ja perustuu Olympiakomitean Reilun Pelin eettisiin periaatteisiin. Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämistyötä teemme Voimisteluliiton Perustason vastuullisuusaskeleita toteuttaen.

Hyvä hallinto

Viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti toiminnastamme, joka on hyvän hallintotavan mukaista läpinäkyvää ja osallistavaa. 

Toimintaamme velvoittaa Yhdistyslaki.
Työntekijöillämme on lain mukaiset työsopimukset sekä muut työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa. Taloushallintomme on hoidettu lainmukaisesti.

Seurojen hallitukset sitoutuvat urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin.

Turvallinen toimintaympäristö

Harrastus tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yhdenkään ei tule kokea kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä - mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.

Työsuhteen alkaessa alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriotteet.

Eri toimijoillamme on pelisäännöt ja roolit, joita kaikki noudattavat.

Jokainen valmentajamme suorittaa Vastuullisen valmentamisen verkkokurssin sekä Et ole yksin -verkkokoulutuksen. 

Valmentajat ja hallituksen jäsenet perehtyvät Voimisteluliiton laadukkaan lasten voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin sekä Lasten voimistelun linjauksiin.

Laadukas lasten voimistelu kuva

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassamme ja päätöksenteossamme. 

Tarjoamme eritasoisia harrastamisen vaihtoehtoja, ja opetusta on tarjolla suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Harrastuksen kustannukset pyrimme pitämään mahdollisimman kohtuullisina.

Voimisteluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä Olympiakomitean materiaalit

Ympäristö ja ilmasto

Pidämme urheilutilat siisteinä.

Suosimme joukkoliikennettä, kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Jäseniämme kannustamme omatoimiseen kulkemiseen harrastuksiin.

Kierrätämme voimisteluvälineitä ja -pukuja.  Hankinnoissa otamme ympäristönäkökulman huomioon.

KEKE-koutsi -materiaali ja voimistelun ympäristöohjelma

Antidoping

Urheilemme reilusti ja puhtaasti. Kannustamme ja ohjaamme terveellisiin elämäntapoihin.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus ja voimistelun antidoping -ohjelma

Kaikki valmentajamme käyvät kurssin ja kannustamme myös urheilijoitamme suorittamaan koulutuksen.

Mikäli jostain syystä havaitset epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä suoraan seurojemme hallituksiin, jotka vastaavat vastuullisuusasioista.