Laskutus

Harrasteryhmien osallistumislasku sisältää seuraavat osa-alueet:

A. Jäsenmaksu 30 € toimintavuosi 2018-2019
B. Kausimaksu 24-250 € / kausi
- syyskausi 1.9.-30.11. = 11-12 krt
- kevätkausi 7.1.-30.4. = 13-15 krt

Tarkemmat hinnat ja ilmoittautumis-, peruutus- ja maksuehdot


 

Valmennusryhmien laskutus käsittää seuraavat osa-alueet:

A. Jäsenmaksu (30 €/ vuosi 2018-2019)
B. Toimintamaksu (80 € -300 € /kk 2018-2019)
* valmennusmaksu
* salimaksu
* hallintomaksu
C. Kilpailumaksut (osallistumisen mukaan)
D. Oheisharjoittelu (osallistumisen mukaan)

 

A. JÄSENMAKSU 

 1. 30 € / toimintavuosi
  (Espoo ja Helsinki 18.07.2018-19.06.2019, Vantaa 01.08.2018-30.06.2019)
 2. Maksetaan kerran kaudessa 
  - Maksetaan aina ensimmäisen laskun yhteydessä.
  - Jos voimistelija aloittaa ryhmässä syksyllä maksetaan silloin jäsenmaksu koko tulevalle kaudelle
  - Jos voimistelija aloittaa kevätkaudella maksetaan silloinkin jäsenmaksu, jolloin jäsenyysedut ovat käytössä kevätkauden loppuun asti 
 3. Sisältää myös Jumppaturva vakuutuksen
 4. Jäsenmaksuun sisältyvät mm. Teosto-ja Gramex maksut, osa seuran sisäisen tiedotuskanavan Slackin maksuista, kotisivun ylläpitomaksu, Suomen Voimisteluliiton jäsenmaksut, mainos- ja tiedotuskulut

B. TOIMINTAMAKSU

1. 80 €-300€ kuukausittain 2018-2019 
2. Sisältää seuraavat osa-alueet
   - Valmennusmaksu = 50 €-210 €/kk 2018-2019
   - Salimaksu = 11 €-41 € / kk 2018-2019
   - Hallintomaksu = 19-22 €/kk 2018-2019


C. KILPAILUMAKSUT 
1. Laskutetaan ennen/jälkeen kilpailuja niiltä kilpailijoita jotka ovat ILMOITTAUTUNEET kilpailuihin. Jos ei pysty osallistumaan kilpailuun, niin lääkärintodistuksella saa maksun takaisin. 
2. Sisältää seuraavat osa-alueet:
- Kilpailuihin osallistumismaksu 
  Seura maksaa menee järjestävälle seuralle kilpailujen järjestämiskuluihin (tilat, musiikit, ruuat, palkinnot, yms)
- Tuomari- ja valmentajamaksut 
Maksulla katetaan seuralle kilpailuissa mukana olevien tuomareiden ja valmentajien kulut. Tuomareille ja valmentajille ei makseta kilpailupäivästä palkkaa, vaan he saavat matka-, majoitus ja päivärahakulut korvauksena ajastaan, jonka ovat kilpailuissa tyttöjen tukena ja apuna. Nämä kilpailujen aikuiskulut kerätään yhteen ja jaetaan kaikkien niiden SVS-seurojen kilpailjoiden kesken, jotka ovat olleet mukana kilpailuissa. 


D. OHEISHARJOITTELUKULUT 
1. Laskutetaan erikseen sovitusti ja käytön mukaan
2. Oheiskuluihin kuuluvat valmentajan ohjeistamat ylimääräiset harjoitukset esim. lisäbaletit, psyykkinen valmennus, ravinto-ohjaus ne. 

 

Sunnuntain/pyhäpäivien lisämaksu:
Jos ylimääräisiä harjoituksia pidetään sunnuntaisin/pyhäpäivisin tai siirretään korvaavia harjoituksia sunnuntaille/pyhäpäiville, peritään osallistujilta sunnuntai-lisämaksu 3€/treeni. Maksua ei peritä, jos ainoat käytettävissä olevat vuorot osuvat sunnuntaille tai sunnuntai kuuluu vakiolukujärjestykseen.


Sairaustapaukset ja pitkät poissaolot
Omavastuuaika sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan sekä esimerkiksi pitkien ulkomaan matkojen poissaoloajalta on kolme viikkoa, minkä ajan kuluttua laskutus lakkaa.

Lomat ym. satunnaiset poissaolot
Ei hyvitystä.

Leirit/ Leiritykset
Osallistumisen peruuntumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ennen leirin alkua 3 vrk ennen leirin alkua. Peruutuksesta veloitetaan leirikohtainen peruutusmaksu.

Lopettaminen
Ilmoita lopettamisesta omalle ohjaajallesi ja lähetä myös sähköposti laskutukseen svslaskutus@gmail.com, niin vältyt turhalta laskutukselta

Harrasteryhmissä ei makseta kausimaksusta palautuksia kesken lopetetusta kaudesta.

Lopettamisesta pitää tehdä välittömästi ilmoitus seuran toimistoon sekä omalle vastuuvalmentajalle. 

Valmennusryhmät: 
Jos voimistelija Iopettaa valmennusryhmässä kesken toimintavuoden
muista syistä kuin lääkärintodistuksella osoitetun pitkäaikaisen sairastumisen tai toiselle paikkakunnalle (yli 100 km) muuton takia:
- toimintamaksu eli valmennus-, sali- ja hallintomaksun muodostama kokonaismaksu 
maksetaan täysimääräisenä toimintakauden (=syyskauden tai kevätkauden) loppuun asti riippumatta lopetusajankohdasta. Syyskauden lopetuksesta on ilmoitettava 30.11.2018 mennessä. 
- kilpailuihin ja leireihin sekä oheisharjoitteluun liittyvät maksut laskutetaan irtisanoutumiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti (= 1 kk irtisanomisaika). 
- kv- tason voimistelijat maksavat lisäksi kauden aikana kaikki saamansa kilpailemiseen ja leiritykseen kohdennetut tuet takaisin seuralle


Ryhmän vaihto
Ryhmää vaihdettaessa maksetaan kuukauden loppuun asti vanhan ryhmän ja seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän maksu.