IkiLiike

Ikiliikkeen pilottiseurana tuomme Ikiliikkeen joka kotiin:
https://www.youtube.com/watch?v=-2zKhMpYZ1g

Kehitämme Voimisteluliitton kanssa ikääntyvien liikuntaa. Tavoitteena on
lisätä liikkuvien ikääntyvien määrää eri puolella Suomea ja saada heidät mukaan
likkumaan tunneillemme.

Ikiliikkeen liikkujille tärkeätä on
-tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia
-lisätä itsetuntemusta ja omatoimisuutta
-vahvistaa fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja
-aktivoida aivoja ja virkistää muistitoimintoja
(laatinut Marjo Rinne)

Tiedustelut tästä


Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa

Hyvä kunto - parempi päivä! http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/@Bin/203582/Ik%C3%A4ihmisten+liikunnan+tietopaketti_col.pdf