RYTMISEN VOIMISTELUN ESIVALMENNUS

ESIVALMENNUSIKÄLUOKASSA
useita ryhmiä eri puolilla
pääkaupunkiseutua

2009-2011 ja 2011-2012 -syntyneille
aloitus elokuussa 2016
Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Ilmoittautuminen

Kausi-info/ SYKSY 2016 valmennusryhmille  
sekä
Mentaalivalmennuksen luento nro 2 (toivotut teemat: "Urheiluseuran pelisäännöt", "Kisajännityksen hallinta")

Summa-hallilla 07.06.2016 perustettu SVS-vanhempainkerho järjestää tapahtumia, tekee varainhankintaa sekä toimii vanhempien linkkinä SVS-hallituksiin päin